Ing. Josefa Živnůstek, kandidát do Zastupitelstva města Mělníka

02. Říjen 2018

Představujeme Vám Ing. Josefa Živnůstka, kandidáta do Zastupitelstva města Mělníka.

Josef Živnůstek dvacetpět let působil v manažerských pozicích v oblastech dopravy a vodárenství. Nyní nabyté zkušenosti využívá ve svém podnikání a působí jako konzultant (OSVČ) v oborech vodárenství a veřejné správy, kde pomáhá starostům obcí s jejich investičními projekty a pro vodárny poskytuje odborné služby.
...
Je ženatý, má 2 dospělé děti, 53 let, a ve volném čase se věnuje sportu, zahradě a svým středoasijským pasteveckým psům. Je členem Strany soukromníků ČR.

„Město Mělník zaměstnává stovky zaměstnanců, jejichž činnost je samozřejmě multioborová. Řídit takto složitou strukturu nelze bez patřičného vzdělání a schopností. Čisté nadšení a dobré úmysly jsou bohužel často na škodu rozvoji i prostému fungování města. Vím, že pro město pracuje spousta kvalitních lidí, profesionálů ve svých oborech a ti si zaslouží kvalitní vedení, stejně tak si to zaslouží i Mělník samotný, lidé zde žijící. Náš tým Mělníku tuto možnost nabízí.“

Svůj přístup ke komunální politice vyjadřuje Josef Živnůstek takto:

„Představa některých současných politiků, že dostali ve volbách mandát rozhodovat čtyři roky o Mělníku je scestná. Po celé volební období musí vedení města zveřejňovat veškeré své kroky a tyto v zásadních otázkách konzultovat s občany, je to složitější, ale má to tak být.“
Ing. Živnůstek